Vytápění, chlazení a ventilace

Vytápění, chlazení a ventilace

 

Reguluje tepelnou pohodu v místnostech a předává tepelnému zdroji informace o okamžitých podmínkách. Tento zdroj tepla pak připravuje jen potřebné množství tepla. V závislosti na způsobu provozu místností je možné časovými programy přepínat teplotní režimy.

V kancelářských, školských a podobných budovách je výhodou i vazba na přítomnost osob - při delší nepřítomnosti, bez ohledu na časový program, je vytápění v místnosti převedeno do útlumového režimu, stejně tak i při větrání. Obdobně je řízen i systém chlazení (klimatizace).