Výkaznictví CSÚIS

Výkaznictví CSÚIS

 

Komplexní řešení předepsaného výkaznictví.

Tvorba a export jednotlivých výkazů do datových formátů požadovaných nadřízenými orgány - CSÚIS a příslušnými krajskými úřady. Možnost optické kontroly výkazů a kontrolního tisku.