Vazby na jiné systémy

Vazby na jiné systémy

 

Vhodnými rozhraními se zajišťuje komunikace s různými řídicími systémy (řídicí systémy tepelných zdrojů, EZS, EPS, přístupový systém atd.) pro dosažení optimálního provozu vybavení celé budovy.