Tiskové služby

Tisková aplikace GSAtlas

  • vytváření pokročilých tiskových sestav s razítkem, návazností na další listy etc.
  • nastavení tiskové plochy pro tisk mapových podkladů
  • tisk liniových staveb s možností otočení kladového listu se zachováním orientace „severky“
  • možnost tisku legendy do libovolné oblasti, pod kterou nemusí být vytištěny mapové podklady
  • použití jednoho kladového listu pro různá měřítka s automatizovaným přepočítáním měřítka pro jeho zobrazení
  • možnost definování proměnných pro efektivní vytváření kladových listů
  • automatizované vytvoření kladu podle polygonu a následnou editací kladu
  • možnost uložení kladu do datového skladu pro opakované použití