Správa alarmů a událostí, přístupová práva

Správa alarmů a událostí, přístupová práva

 

Automatické zpracování alarmu či události v případě poruchy je jednou z klíčových funkcí. Uživatelé jsou informováni o alarmech a událostech prostřednictvím SMS nebo emailu. Jasně definovaná přístupová práva umožňují filtrovat informace z technologických celků tak, aby odpovídaly individuální potřebě uživatele.