Smart Metering

 


Systém AVE 2 je určen pro automatizované získávání dat z přepočítávačů a záznamníků plynu. Cílem systému je pořizování dat z různých typů přístrojů, jejich zpracování, validace a uložení v jednotném formátu pro účely měsíčních uzávěrek, poskytnutí dat zákaznickým informačním systémům pro fakturační účely a poskytování dat zákazníkům pomocí internetu nebo aplikacím třetích stran pomocí rozhraní stroj-stroj.