Skladová evidence

Skladová evidence

 

Komplexní řešení oblasti skladové evidence:

  • vedení skladů a skladových karet
  • různé možnosti a metody ocenění (FIFO, průměrné sklad. ceny), náklady související s pořízením zboží, různé poplatky apod.
  • nákupní objednávky ve vazbě na skladové karty
  • předběžné ceny, oceňovací odchylky
  • inventarizace skladů
  • množství sestav, analýz a přehledů