SCADA a průmyslové IS


Reliance 4 je profesionální SCADA/HMI systém určený pro monitorování a ovládání průmyslových technologií a automatizaci budov. SCADA/HMI systém Reliance je vyvíjen na základě dlouholetých zkušeností s budováním rozsáhlých aplikací a k jeho zdokonalování přispívají i neustálé podněty ze strany zákazníků. Výsledkem je bohatě škálovatelný, bezpečný a robustní systém optimalizovaný i pro velmi rozsáhlé aplikace s možností šíření dat přes Internet nebo na mobilní zařízení (např. chytrý telefon, tablet, PDA).