Rozpočty

Rozpočty 

Komplexní řešení rozpočtové oblasti:

  • tvorba a zpracování rozpočtů a RO, dílčí rozpočty dle ORJ, jejich schvalování, elektronické schvalování
  • varianty rozpočtů, RO a RZ, porovnání plánu a skutečnosti
  • jednoduché sehrávání dílčích rozpočtů do „centrálního rozpočtu
  • hromadný import i export do/z MS Excel (např. rozpočty v samostatných sešitech MS Excel dle organizační jednotky)
  • vlastní účtování rozpočtové skutečnosti je významně podpořeno rozsáhlými možnostmi nastavení účetních a rozpočtových předkontací.
  • zpracování výkazu Fin 2-12M včetně výstupu do XML a zejména významné analytické nástroje pro podrobnou analýzu rozpočtů a jednotlivých částí Fin 2-12M, jako je např. Kniha rozpočtu, Kniha financování, detailní čerpání rozpočtu dle RS za jednotlivá ORJ apod..
  • export dat rozpočtu do webové prezentace „Klikací rozpočet“

 

Kontrola čerpání rozpočtu vůči:

  • zaúčtovaným dokladům
  • zaúčtovaným dokladům a dosud nezaúčtovaným dokladům se schváleným krytím
  • zaúčtovaným dokladům, dosud nezaúčtovaným dokladům se schváleným krytím a rezervaci v rozpočtu ze smluv či jiných platebních kalendářů