Řízení hotovosti

Řízení hotovosti (pokladny)

 

Komplexní řešení hotovostních operací:

 • zpracování pokladní agendy pro libovolné množství pokladen a měn
 • jednotný formulář pro příjmový i výdajový doklad
 • jednoduchá identifikace příjemce/plátce a hrazeného předpisu včetně předpisů z poplatkových agend; pokladní vidí podle nastavení filtrů příslušné předpisy a platby zákazníka/poplatníka
 • rozsáhlá možnost nastavení předkontací pro pokladní případy včetně rozpočtové skladby a údajů PAP; platební titul lze vybrat i dle zadané rozpočtové skladby
 • daňové pokladní doklady - možnost účtování všech variant DPH v souladu s potřebami Kontrolního hlášení, možnost úpravy základu DPH a částky DPH
 • možnost úhrady existující nákupní či prodejní faktury nebo jiného obdobného předpisu včetně předpisů z poplatkové agendy
 • podpora hledání párovaného předpisu dle VS, názvu plátce, RČ/IČ apod.
 • zpracování příjmu plateb platebním terminálem
 • podrobná evidence ID uživatelů, kteří manipulovali s pokladním dokladem
 • zablokování částky dokladu v okamžiku tisku pokladního dokladu, aby nebylo možné s ní následně manipulovat, ostatní údaje lze nadále měnit
 • možnost oddělit místo a uživatele, který doklad vytvoří a který jej bude účtovat