Provozně-technické IS

Provozně technické informační systémy


PTIS
Provozně technický informační systém vodárenské, plynárenské, teplárenské společnosti

EGS
Provozně technický informační systém elektroenergetické společnosti

PTEŘ
Informační systém technicko-ekonomického řízení distribuční a výrobní společnosti