Produkty

Naše produkty


Reliance
Profesionální SCADA/HMI systém pro vizualizaci a řízení technologických procesů.

GeoStore V6
Zpracování geografických dat, jejich tvorba a aktualizace.

AVE 2
Smart Grid AMM systém pro utilitní společnosti.

CityWare
Agendový informační systém pro strategické a operativní řízení města a obcí včetně ERP.

TomStorage
Důvěryhodné datové úložiště.

Marushka
Mapový server představující novou generaci prostředků pro publikaci a využívání dat GIS.

Kasian
Systém pro vytváření, správu a analýzy provozu a rozvoje elektro-energetických sítí.

Spisová služba
Spisová služba pro správu
a řízení dokumentů včetně důvěryhodného úložiště.

Mobilní GIS
GIS nástroje pro mobilní zařízení s podporou Touch ovládání.

Pasporty
Pasporty komunikací, zeleně ...

ERP MS Dynamics NAV
Ekonomický informační systém