Popis produktu

Microsoft Dynamics NAV

 

Ekonomický informační systém Microsoft Dynamics NAV (dále jen NAV nebo NAVISION) je moderní otevřený modulární systém založený na principech plnohodnotné třívrstvé architektury spolupracující s relační databází MS SQL Server (verze 2008 R2 a vyšší). Systém je průběžně ze strany Microsoft upravován a doplňován tak, aby využíval nejmodernější technologie a poznatky nabízené společností MS a je rozsáhlou sítí implementační partnerů MS dále rozvíjen a upravován pro použití ve specifických oblastech. Kromě „lehkého klienta“ lze s NAV plnohodnotně pracovat i prostřednictvím webového klienta přímo z prostředí internetu bez nutnosti jakékoliv instalace sw na uživatelskou stanici, a též prostřednictvím mobilního klienta.

 

GEOVAP, spol. s r.o. je autorem a vlastníkem velmi propracované modifikace NAV pro rozpočtové a příspěvkové organizace obsahující mimo jiné podporu práce s rozpočty a sekci krytí včetně kontroly čerpání rozpočtu jako nedílnou součást každého dokladu v NAV.

 

NAV je plně jazykově i legislativně lokalizovaný do českého prostředí. Jednou z velkých výhod tohoto řešení je velmi rychlé přizpůsobení specifickým potřebám zákazníků, kompatibilita s ostatními produkty společnosti Microsoft (MS OFFICE, MS Dynamics CRM, apod.) a velké rozšíření v České republice i na Slovensku včetně instalací na krajích, velkých i menších městech a v dalších rozpočtových a příspěvkových organizacích. O moderním řešení systému svědčí i bezproblémová a jednoduchá úprava systému pro potřeby vykazování údajů PAP v rozpočtové sféře s minimálními nároky na zvýšení pracnosti.
 

 Přínosy:

 • moderní řešení, modulární integrovaný otevřený systém
 • široce parametrizovatelný a customizovatelný ERP systém se stabilním zázemím společnosti Microsoft - velké možnosti přizpůsobení zákazníkovi
 • plná lokalizace do českého prostředí
 • plnohodnotný webový klient doplněný též mobilním klientem
 • jednoduchost ovládání a široké možnosti parametrizace výstupů a analýz - všechna uložená data jsou vzájemně propojena a okamžitě dostupná ve všech částech IS tak, že je lze rychle a jednoduše zobrazit bez nutnosti složitého přepínání mezi moduly apod. (např. přímo ze zaúčtované faktury lze zobrazit účetní zápisy, účetní osnovu, kartu dodavatele/zákazníka, předpisy a platby dodavatele/zákazníka, bankovní výpis atd., bez nutnosti přepínat se do těchto modulů)
 • možnost zpracování dat pro více samostatných účetních jednotek organizace
 • rozsáhlé možnosti uživatelského přizpůsobení obrazovek a nabídek NAV a filtrování a třídění záznamů
 • plně integrovaný modul rozpočtu a rozpočtového účetnictví včetně kontroly čerpání rozpočtu při schvalování a účtování dokladů, a to i vůči očekávanému čerpání z nezaúčtovaných dokladů nebo rezervaci rozpočtu ze smluv apod.
 • podpora elektronického schvalování dokladů
 • jednoduché a vysoce efektivní zpracování údajů a výkazů PAP,  cca 90% údajů PAP je doplněno automaticky systémem dle rozsáhlého a snadno nastavitelného systému předkontací; údaje PAP jsou nedílnou součástí každého účetního záznamu a není nutno o nich účtovat samostatně
 • rozsáhlé možnosti definice různých manažerských a controllingových výstupů
 • kompatibilita a jednoduché propojení s MS OFFICE a ostatními produkty MS (CRTL+C/CTRL+V)
 • nativní převod sestav a veškerých zobrazených informaci do formátu XLSX, DOCX či PDF
 • odesílání sestav a výstupů přímo do MS Outlook
 • nativně integrované veřejné webové rozhraní pro integrace se sw třetích stran
 • rozsáhlá správa uživatelských oprávnění
 • zajištění bezpečnosti dat včetně možnosti nastavení logování historie změn všech dat či zvolených oblastí, včetně informace o ID uživatele, který změnu provedl a datu a času změny
 • kvalitní, prakticky okamžitá a finančně dostupná technická a metodická podpora, včetně legislativních změn
 • on-line integrace s agendami IS CityWare (Příjmy) včetně podpory „poplatkových“ pokladen přímo v Příjmech CityWare (CzechPoint a ostatní „kolkové“ poplatky)
 • rozsáhlá a přehledná dokumentace obsahující i typové příklady použití doplněné velkým množstvím obrázků 

 

Základní funkcionalita: 

 • Finance, účetnictví a výkaznictví včetně manažerských a controllingových výstupů
 • Výkaznictví  CSÚIS a výkazy pro příslušný krajský úřad
 • Rozpočty
 • Bankovní správa
 • Pokladny
 • Pohledávky, evidence odeslaných faktur a evidence poplatků z poplatkových agend
 • Závazky včetně evidence a zpracování objednávek a evidence došlých faktur
 • Poukazy a přepoukazy
 • Elektronický oběh a schvalování dokumentů (workflow) integrovaný do různých oblastí řešení
 • Evidence a odepisování majetku včetně sledování a odepisování transferů
 • Evidence zásob
 • Evidence smluv/investičních akcí s vazbou na rezervaci v rozpočtu a automatizovaným sledováním realizovaných plateb a okamžitou informací o aktuálním rozpočtovém i finančním stavu smlouvy/akce
 • Elektronický oběh a schvalování dokumentů (workflow) integrovaný do různých oblastí řešení
 • Periodické aktivity