Popis produktu

GSPasport

 

GSPasport je obecný informační systém pro vedení pasportů.

 

Pasportní systém je součástí projektů GIS. Formou popisných dat, uložených dokumentů (fotografie, PDF, office soubory atd.) a grafického zákresu nad digitální víceúčelovou mapou (katastrální mapa, technická mapa, mapa čísel popisných,...) umožňuje evidovat veškeré objekty, které mohou být předmětem zájmu městských nebo firemních pasportů, a to ve struktuře, kterou si definuje zadavatel. Např. pracovníkům v oblasti dopravy umožňuje mít přehled o zařízeních spadajících pod jejich správu nebo kontrolu.

 

Komunikační prostředky technologie GeoStore realizují spolupráci s jinými organizacemi formou přebírání a poskytování dat jak prostorových tak i popisných.


Pasportní systém je koncipován pro práci v místních sítích (magistráty, obecní úřady nebo firmy – režim klient-server ), ale umožňuje pracovat i pomocí webové služby prostřednictvím internetu (režim remote). Práci v systému je tak možno realizovat z více míst i mimo lokální síť nad jedněmi daty (odpadají pak neefektivní převody mezi různými datovými sklady).

 

 

Možnosti aplikace GSPasport:

 

 • Realizace projektů formou tématických okruhů (např. doprava, zeleň, veřejné osvětlení …).
 • Realizace přístupových práv na témata a objekty buď formou aplikačních nebo databázových práv.
 • V rámci jednoho tématu je možno evidovat různé typy objektů včetně jejich grafické reprezentace a dostupných dokumentů různého formátu.
 • Pasportní systém je možno napojit na jeden ze dvou typů pasivních grafických klientů (GSWeb a Marushka) nebo dvou typů aktivních grafických klientů (GeoStoreV6 a GSFramework).
 • Editace, zakládání a rušení datových záznamů v rámci jednoho objektu. Pořizování grafické prezentace pomocí aktivní grafiky v předdefinovaném tvaru. Přidávání, změna nebo rušení připojených dokumentů v různých datových formátech.
 • Data jsou uložena v centrálním databázovém skladu – popisná, dokumenty i grafická prezentace. Je tak usnadněno zálohování dat a odpadá možnost ztráty dat např. přesunem nebo vymazáním adresáře.
 • Přehledné řešení hierarchie objektů v rámci tématu (podřízený-nadřízený objekt) včetně provazování a změn vazeb pomocí datových záznamů nebo pomocí grafických výběrů.
 • Realizace volných vazeb mezi objekty různého tématu nebo na stejné úrovni (např. vazba zelené plochy na komunikaci, apod.).
 • Jednoduchá úprava struktury popisných dat objektů bez zásahů do vlastní aplikace.
 • Uživatelsky definovaný systém filtrů, kdy databázový filtr je možno definovat podle požadavků uživatele. Při práci je možno přecházet mezi filtry a aplikovat je podle momentálního požadavku uživatele.
 • U dokumentů typu rastru (fotografie ve formátu JPG) a dokumentů typu PDF a HTML (jednostránkových bez odkazů) živý náhled.
 • Jako téma lze zařadit i aplikaci vytvořenou v prostředí Dot NETu (např. Visual Studio).

 

 

V současné době jsou k dispozici datové definice pro pasporty typu:

 

 • Pasport dopravy (definice podle původního stavu pasportu dopravy)
 • Pasport veřejné zeleně
 • Pasport dětských hřišť
 • Pasport veřejného osvětlení
 • Pasport vodního hospodářství
 • Pasport vedení a zařízení teplárny
 • Aplikace pro export do Excelu (možnost volby a pořadí polí s uplatněním aktuálního filtru).
 •