Pohledávky

Pohledávky, Kniha odeslaných faktur

        

Komplexní řešení oblasti pohledávek:

 • kniha odeslaných faktur, libovolný počet řad faktur
 • faktury v Kč i cizích měnách, automatický výpočet kurzových rozdílů
 • převzetí a účtování předpisů poplatků z externích agend s on-line vazbou na agendový systém CityWare (GEOVAP) nebo jiný poplatkový systém
 • podpora periodicky se opakujícího vytváření a účtování předpisů
 • prodejní opravné daňové doklady
 • zálohové faktury a jejich vyúčtování, zálohy s DPH
 • zápočty
 • číselník zákazníků
 • trvalý, okamžitý, jmenovitý a úplný přehled o celkovém saldu zákazníka a jeho struktuře
 • elektronické schvalování faktur
 • velké množství sestav, analýz a přehledů týkajících se aktuálního salda zákazníků i salda ke zvolenému datu včetně rozdělení dle intervalů po splatnosti pro účely výpočtu opravných položek k pohledávkám
 • nastavení a schvalování rozpočtové skladby pro zaúčtování přijatých plateb za pohledávky
 • správné nastavení a zaúčtování všech známých variant prodejní DPH v ČR i SR včetně koeficientů krácení DPH, tuzemské Přenesení daňové povinnosti, rozdílného data DPH od zúčtovacího data a účtování DPH v rámci EU a ostatních zahraničních zemí; možnost nastavení výpočtu „zdola“ nebo „shora“; nastavení odchylky DPH - změna základu DPH a částky DPH
 • jednoduché vyplňování a účtování rozpočtového krytí a údajů PAP v dokladech - vše přehledně na jedné obrazovce v jednom dokladu