Periodické aktivity

 

Periodické aktivity

 

 

Komplexní řešení periodicky se opakujících činností a operací, např:

  • vystavení periodických předpisů (nájmy, měsíční zálohy apod.)
  • periodické účtování
  • periodické procentní rozpouštění nákladů na nákladová střediska
  • výpočet a účtování periodických odpisů
  • adjustace nákupních cen ve skladech
  • cenové odchylky - cizí měny
  • kontrolní hlášení DPH
  • uzavření a otevření účtů při roční uzávěrce
  • upomínky

Uvedené periodické aktivity se vztahují k funkčnosti jednotlivých dílčích modulů.