Naše činnost


Provozně - technické IS
Informační systémy pro distribuční, výrobní
a energetické společnosti

Obchodní činnost
Internetový obchod a další obchodní činnost

Geodetické služby
Geodézie, grafické podklady
a fotogrammetrie

GIS
Software, služby, data

IS pro města a obce
Agendový IS pro strategické
a operativní řízení měst a obcí včetně ERP

Spisová služba a DMS
Spisová služba pro správu
a řízení dokumentů včetně důvěryhodného úložiště

ERP - Microsoft Dynamics
Moderní a otevřený ERP systém vyvíjený a podporovaný firmou Microsoft

SCADA a průmyslové IS
SCADA/HMI systém pro vizualizaci a řízení technologických procesů.

Smart Grid
AVE2 určen pro automatizované dálkové odečty dat z přepočítávačů
a záznamníků plynu.

Správa JDTM
Projekty správy a aktualizace dat JDTM

3D skenování a vizualizace
Statické laserové skenování
a 3D vizualizace

Automatizace budov
Cokoliv ve Vašem domě můžete ovládat odkudkoliv.