Inteligentní budovy

Inteligentní budovy

 

V současné průmyslově rozvinuté společnosti zasahuje automatizace stále více technologií

a procesů. S tím, jak se zvyšují nároky na pohodlí, bezpečnost a hospodárnost ve stavebnictví, narůstá podíl automatizace jak v bytové výstavbě, tak i v účelových stavbách. Automatizace budov vyrostla v samostatný a významný aplikační obor automatizační techniky, který poskytuje zákaznicky orientovaná řešení provozovatelům i uživatelům všech druhů budov.


 

 

   

Ukázka je k nahlédnutí zde.

Reference systému Reliance jsou zde.

Data a více informací naleznete zde.