Geodetické služby

Geodetické služby  

 

Bližší informace, kontakty a možnost objednání služby na webu http://geodetickeprace.geovap.cz/.

Komplexní geodetické služby - inženýrská, majetkoprávní a družicová geodézie            

 •   mapové podklady pro projektování staveb
 •   technické mapy měst
 •   základní mapy závodů
 •   geodetické práce v investiční výstavbě
 •   zaměření skutečného provedení inženýrských sítí - dle směrnice správce
 •   doplnění a budování bodových polí
 •   geometrický plán
 •   vytyčování hranic pozemků
 •   geodetické práce pro pozemkové úpravy
 •   mapy čísel popisných
 •   geodetické práce s využitím systémů GPS

Grafické podklady pro informační systémy měst, správců sítí, závodů,...    

 •  přímé měření
 •   skenování s následnou vektorizací
 •   digitalizace stávajících mapových podkladů

 

 Fotogrammetrie                     

 •  zajištění leteckého měřického snímkování  
 •   signalizace a zaměření vlícovacích bodů metodami GPS  
 •   přesné skenování
 •   analytická aerotriangulace
 •   generování DMT
 •   stereofotogrammetrické vyhodnocení
 •   tvorba ortofotomap v požadovaném měřítku
 •   klasifikace leteckých příp. družicových snímků 
 •   předání výstupů v požadovaném tvaru (tisky na laserové kopírce, rastrová data na CD v libovolných formátech)