ERP MS Dynamics NAV

ERP - Microsoft Dynamics NAV  

 

Ekonomický informační systém Microsoft Dynamics NAV (dále jen NAV nebo NAVISION) je celosvětově rozšířený moderní ERP systém (Enterprise Resource Planing) vyvíjený společností Microsoft a implementovaný, rozvíjený a udržovaný velkou sítí certifikovaných partnerů Microsoft. NAV je vhodný zejména pro střední organizace, kraje, města, obce a další rozpočtové a příspěvkové organizace.

 

GEOVAP nabízí dodání nejnovější verze Microsoft Dynamics NAV 2016, a to buď samostatně nebo jako integrální součást systému CityWare pro města a obce, kdy je NAV databázově integrován s ostatními subsystémy a moduly IS CityWare (synchronizace předpisů, plateb, párování, subjektů), přičemž ostatní agendy CityWare mohou využívat databázový systém libovolného výrobce. NAV lze integrovat i se systémy třetích stran.

 

Nabízíme též samostatný NAV pro obchodní a ostatní nevýrobní organizace.