Elektronické schvalování

Elektronický oběh a schvalování dokumentů 

 

Prakticky ke všem dokumentům v NAV lze nastavit elektronické schvalování dokladů.

  • interní schvalování přímo v NAV
  • každému schvalovateli, který je „na řadě“, je automaticky odeslán informační e-mail (lze nastavit i e-maily pro kopii), že má připraven ke schvalování příslušný doklad;
  • schvalovatel si může zobrazit v NAV schvalovaný doklad, může si zobrazit v náhledu tiskové sestavy Likvidační protokol a v tabulce schvalování může doklad schválit/odmítnout schválení nebo schvalování delegovat na svého zástupce; zároveň může vepsat poznámku - důvod neschválení.
  • schvalovatelům lze nastavit finanční limity, od kterých budou doklad schvalovat.
  • „schvalovací přehled“ je trvale přístupný u každého schvalovaného, schváleného vydaného i zaúčtovaného dokladu - okamžitý přehled o aktuálním stavu schvalování
  • odesílání upomínacích e-mailů schvalovatelům „v prodlení“