Bankovní správa

Bankovní správa  

 

Správa libovolného počtu bankovních účtů. Elektronický bankovní styk. Různé kontrolní a informační přehledy a sestavy.

Příkazy k úhradě

 • automatizovaný návrh bankovních příkazů:
  • přímo z jednotlivých faktur nebo seznamu faktur (zaúčtovaných i nezaúčtovaných)
  • dle data splatnosti
  • dle částky určené k výplatě
  • dle jiných kritérií nebo ručně

Bankovní výpisy

 • významná podpora automatizovaného párování plateb (dle částky, VS, SS, čísla účtu plátce, čísla účtu vlastní organizace) a zejména podpora dohledání „v prvním kole“ nespárovaných dokladů
 • v případě duplicity VS zobrazení všech předpisů s daným VS a uživatel ručně označí párovaný předpis
 • přebírání rozpočtové skladby z párovaných dokladů
 • zpracování výplaty složenkami a výpisů s platbami VAKUS
 • zpracování souboru SIPO s rozpisy plateb v samostatných datových souborech
 • zpracování bankovního výpisu s poukázanou částkou za platební karty a rozpisem plateb v samostatném souboru
 • účtování plateb na protiúčet přímo v bankovním výpise včetně účtování o DPH v souladu s požadavky Kontrolního hlášení DPH
 • možnost převodu řádku bankovního výpisu do prostředí pro přímé účtování a jeho rozúčtování na více protiúčtů, příp. s využitím uživatelských šablon
 • podpora účtování o výplatě mezd  sečtení všech částek týkajících se výplat mezd a návrh jejich rozúčtování dle vytvořené šablony s ruční úpravou uživatelem