Automatizace pořizování dat

Automatizace pořizování dat

 

  • kreslení objektů podle etalonu daného projektu (modul GSProjectDraw - viz obrázek)
  • definice objektů pro kreslení (symbologie a negrafické atributy)
  • načítání a uložení definice etalonu do RDBMS nebo XML souboru
  • možnost vytváření vlastních panelů nástrojů pro volání funkcí systému (modul GSPanel)