Aplikace pro výpočty a archivaci bodových polí GV

Aplikace pro výpočty a archivaci bodových polí GV

  • spolupráce s grafikou, dynamické zobrazování konfigurace sítě
  • kontroly zápisníků, měřených hodnot, podpora vyhledávání chyb
  • automatická archivace a správa vypočteného bodového pole včetně protokolů a odkazů na ně
  • podpora  kódování s využitím natažení kresby bodových i liniových objektů
  • automatizovaná tvorba protokolů GNSS, přehledek PBPP a místopisů pro KN
  • a mnoho dalších funkcí….