Nejvyspělejší geoinformační technologie současnosti, základ největších projektů GIS
Grafický editor a desktop GIS, nástroje pro tvorbu mapových děl, GP, DTM, PÚ a 3D
Profesionální SCADA/HMI systém pro vizualizaci a řízení průmyslových procesů
Systém pro dálkové odečty dat z přepočítávačů a záznamníků plynu
Informační systém pro strategické a operativní řízení města a obcí včetně ERP
Spisová služba pro správu
a řízení dokumentů včetně důvěryhodného úložiště
3D skenování interiérů budov, dokumentace a navigace pro provozní a projekční účely
3D mobilní a statické laserové skenování, vizualizace a správa 3D dat
Správa, aktualizace a poskytování geodat, webové služby pro prostorová data
Provozní agendy PTIS a aplikace Managed Workflow
Inteligentní budovy, Smart Grid, Průmyslová automatizace a IoT aplikace
Chytrá města - senzory, řídící systémy, vizualizace dat